Fiske-blog

Fiske-blog

Del med dine fiskevenner

Hvad som helst

Restaurering af Annebjerg Sørende

MedlemsinfoOprettet af Erik Nybro Olsen 12 sep, 2014 18:37

Udlægning af skjulesten i Annebjerg Sørende.

Lørdag den 6/9 udlagde 6 medlemmer af Odsherreds Sportsfiskerforening 24 m3 skjulesten i Annebjerg Sørende (AS). Stenene var i forvejen placeret i små bunker langs vandløbet af ”den lokale” entreprenør.

De største sten var af selvsamme entreprenør langt ud i vandløbet under vores kyndige vejledning. Vandløbet skiftede efter denne udlægning fuldstændig karakter fra at være et lidt kedeligt, mudret skovvandløb, til at fremstå med sten og stryg på en ca. 500 m lang strækning.

Der blev i samme omgang klargjort til to nye gydebanker med kant, sikring og indsnævring. Der vil senere blive indsendt en ansøgning til kommunen om etablering af disse. Det sker i ”etape 2” af restaureringen af AS.

Vi efterlod ca. 4 m3 skjulesten som elever fra Nr. Asmindrup friskole vil få mulighed for at smide i vandløbet.

En repræsentant fra Odsherred Sportsfiskerforening har været oppe på skolen og holde foredrag for 7/8 klassen om hvorfor det er vigtigt at restaurere i AS. Der blev desuden vist filmen fra DTU Aqua ”Ørredens gydeområder- vandløbets stryg skaber liv”. Dette samarbejde håber vi, kan udbygges i samarbejde med friskolen til fremadrettet også at omhandle bestandsanalyse samt optælling af gydebanker.

Udlægningen af skjulesten er financieret via Fisketegnsmidlerne og af lokale erhvervsdrivende, som har sponseret udlægningen med maskiner.

En stor tak skal lyde til: Hotel Højbysø, Rørvig centeret samt Silver Danica v/ Jørgen Stoltze, som alle har gjort selve projektet muligt via deres økonomiske støtte.

Endvidere også en tak til Lodsejeren - Skov- og Naturstyrelsen v/ Palle Graubæk - for at indgå i et frugtbart samarbejde omkring projektet.

I Annebjerg Sørende er der indtil nu etableret 4 gydebanker (December 2013) samt udsat havørred smolt og yngel i foråret 2014. Der er desuden blevet renset op i udløbet, så det er blevet meget mere markant. Disse tiltag gør – forventer vi - at der allerede fra dette efterår, vil ske en opgang af gydemodne havørreder.

Potentialet for AS er vurderet til at være 78 gydemodne havørreder pr. år. Det glæder vi os til at følge de næste par år. Vi vil i hvert fald arbejde stenhårdt, som i lørdags, på at opnå dette potentiale for Annebjerg Sørende.

Jan Aggerholm

Odsherreds Sportsfiskerforening  • Kommentarer(0)//blog.o-s-f.dk/#post315